Tạp chí Asia Golf: Việt Nam là điểm đến du lịch Golf hấp dẫn nhất Châu Á