Thaco phân phối BMW 320i với giá chỉ từ 1,3 tỷ đồng