Thống nhất lộ trình tuyến xe 2 tầng City Tour phục vụ du lịch Thủ đô