Toyota Camry tung bản nâng cấp tại thị trường Malaysia – Thêm tiện ích, giá không đổi