Việt Nam tham gia Hội chợ du lịch quốc tế WTM 2017, Anh