Vietjet tung 2 triệu vé 0 đồng bay nội địa và quốc tế