Vietnam Airlines bắt đầu phục vụ suất ăn nhẹ kiểu mới trên các chuyến bay ngắn