Xe ô tô nào có thể “lăn bánh” với mức 800 triệu đồng tại Việt Nam ?