Xuất hiện hình ảnh nội thất Mercedes-Benz G-Class 2019