Yamaha tung FZ-150i ra màu mới, giá từ 42 triệu đồng