Bugatti Chiron Sport 2019 có giá khoảng 3,26 triệu USD tại Mỹ