Đua thuyền Xuân Mậu Tuất trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè