Dubai – Vườn hoa lớn nhất thế giới trong lòng sa mạc