EDAG vừa được VINFAST chọn làm đối tác tại Việt Nam