Sắp diễn ra Liên hoan ẩm thực món ngon các nước lần thứ 12 tại TP. Hồ Chí Minh