Honda Rebel 300 sẽ được bán ra chính hãng tại Việt Nam