Kawasaki Z1000 2018 được bán ra với mức giá từ 399 triệu đồng