Mercedes-Maybach S450 2018 sẽ có giá 7,219 tỷ đồng tại Việt Nam