Mitsubishi Mirage và Attrage bổ sung phiên bản mới có giá từ 380 triệu đồng