Những điểm cần chú ý khi chạy nhanh khi tham gia giao thông