Thưởng lãm vẻ đẹp đất nước, con người và tình hữu nghị hai nước Việt Nam – Trung Quốc