Festival Huế 2018: Tận dụng cơ hội để nâng cao hình ảnh du lịch Huế