Mitsubishi Eclipse Cross sẽ được bán ra với giá từ 23.295 USD