Volvo XC60 sẽ được bán ra tại Thái Lan với giá từ 2,11 tỷ đồng