Giới Thiệu Sản Phẩm

ISUZU D-MAX X-SERIES TỪ 29.400 USD

Phiên bản giới hạn của mẫu bán tải Isuzu DMax mang tên XSeries vừa được giới thiệu tại thị trường Malaysia với nhiều thay đổi thể thao ấn tượng. [...]